Obklady fasád z masivního dřeva

Montáž dřevěné fasády je pro truhláře, tesaře, nebo i zručného kutila vcelku jednoduchá věc. Je však třeba mít od projektanta nebo architekta přesnou skladbu roštu, izolační vrstvy a i konečnou skladbu fasády včetně detailů. Projekt by měl být postaven tak, aby byl rosný bod v místech, kde nemůže udělat škody – tedy mimo izolaci a tam, kde může být také dobře odvětráván.

S tím souvisí i nutnost dodržení projektu při realizaci a také použití vhodných ( a pro tyto účely schválených) materiálů – izolací , hmoždinek , šroubů apod. Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů, např. silnému větru, změnám vlhkosti vzduchu a srážkám.

1. ROŠT

rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat. Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu, a třeba zohlednit, zdali jde o profil s perem a drážkou nebo bez nich. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené rozteče pro různé případy.

tloušťka 19 mm tloušťka 24 mm tloušťka 28 mm tloušťka 32 +mm
profil s perem a drážkou max. 80 cm max. 100 cm max. 120 cm max. 140 cm
profil bez pera a drážky max. 60 cm max. 70 cm max. 80 cm max. 90 cm

Pamatujte prosím, že hranoly roštu je třeba ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Ke konstrukci roštu doporučujeme používat dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, nesušené stavební řezivo je pro takovéto použití nevhodné.

Dbejte na to, aby byla spodní strana konstrukce rovná ( doporučujeme použít olovnici a srovnávací lať) větší nerovnosti – kameny a zbytky omítky – odstraňte , menší vyrovnejte dřevěnými  klínky, umístěnými pod nosné latě v místě upevnění hmoždinkami.

2.POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním , houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Mezi všeobecně používané a doporučené povrchové úpravy patří tenkovrstvá lazura nebo oleje, používané na dřevěné terasy.

3. MONTÁŽ FASÁDY

pro montáž fasád existuje několik velmi důležitých zásad:

A. palubky se při vodorovném pokládání dávají vždy perem nahoru

B. palubky nikdy nestahujte , při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády

C. při zařezávání se musí přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou , protože jimi vniká vlhkost do palubek nejrychleji

D. při kotvení vždy používejte kvalitní dlouhodobě nekorodující materiály

E. nezapouštějte šrouby při připevňování fasádních profilů příliš hluboko do dřeva

F. na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 50 mm od konce,

zabráníte tím pozdější tvorbě trhlin.

G. spodní a horní zakončení fasády je třeba opatřit mřížkou , aby se zabránilo vniknutí hlodavců , ptáku a hmyzu

KOTVENÍ FASÁDNÍCH PALUBEK

Fasádní palubky s perem a drážkou lze kotvit dvěma způsoby:

A. do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více

(tzv. skrytý způsob)

B. dle šíře palubky jedním nebo dvěma vruty z nekorodující ( nejlépe pevnostní) oceli. Při tomto (tzv. viditelném) způsobu je třeba dbát aby vruty byly přesně v rovině, pouze tak dosáhnete toho, že bude obklad po estetické   stránce opravdu zdařilý.

FASÁDNÍ PROFILY EZ PERA A DRÁŽKY LZE TAKÉ KOTVIT DVĚMA ZPŮSOBY:

A. speciálními nerezovými příchytkami, které se zezadu dvěma vruty přichytí na profil a spárou mezi profily se ukotví na rošt ( neviditelný způsob kotvení, efektní, ale finančně náročný.)

B. dle šíře palubky jedním nebo dvěma vruty z nekorodující (nejlépe pevnostní) oceli. Při tomto (tzv. viditelném) způsobu je třeba dbát , aby vruty byly přesně v rovině, pouze tak dosáhnete toho, že bude obklad po estetické stránce opravdu zdařilý.

ROHY FASÁDY A ŠPALETY:

A. překrývaný – všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou, nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkénky, tvořícími masivní rohovou lištu. Nevýhodou tohoto řešení je zatékání vody při dešti a větru , špatné vysychání a následná krátká životnost.

B. přiznaný – palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů , ale nedorazí se k sobě , nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly. Výhodnou je vysoká životnost.

C. segmentový – používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují , ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají . Takovýto hranolek pak tvoří i roh fasády.

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy