Montáž palubek v interiéru – stěny a stropy

Pamatujte prosím na zásadu, že se palubky i krycí lišty vždy natírají před samotnou montáží. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila. Vlivem změn teploty a vlhkosti palubky ,, pracují“ a při jejich slepení by mohlo dojít k vyboulení , v krajním případě i poškození obkladu.

Postup při montáži palubek v interiéru – obklad a strop

 1. vytvoření roštu
 2. impregnace , nátěr či jiné ošetření ( vždy před montáží)
 3. montáž obkladu z palubek (sesazení + ukotvení k roštu)
 4. lišty – zalištování a ostatní úpravy

ROŠT

Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3× delší než kotvený materiál, by měly mít latě rozměry minimálně 20 × 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Latě by měly mít vlhkost maximálně do 17%, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky. Nikdy nedělejte rošt z čerstvě nařezaného (stavebního) řeziva, to se sesycháním kroutí a předá vlhkost obkladovému materiálu.

Latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru pokládky palubek. rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných  latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Na stěny doporučujeme rozteč latí cca v 60-ti násobku tloušťky použitých palubek, na stropy raději 50-ti násobek pokud na palubkách ještě leží tepelná nebo zvuková izolace, volte rozteč ještě menší. obecně platí, že čím hustší je rošt , tím pevnější a kvalitnější je obložení.

Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. výrazně vám to usnadní montáž krycích ukončovacích lišt.

Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Dnes je možné k ukotvení použít i montážní lepidlo (,,tekuté hřebíky“)

Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat , ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší. Za standardní toleranci se považuje odchylka +- 2 mm na 2 metry.

V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba latě i palubky dostatečně naimpregnovat a současně i zajistit odvětrání za obložením. Pokud nemáte palubky s profrézováním na rubu je třeba podkladové latě kotvit přerušovaně, případně do nich vyvrtat otvory tak, aby vzduch mohl proudit.

PALUBKY

Palubky lze kotvit třemi způsoby.

 1. hřebíky (kolářské, nastřelovací, pinkovací)
  • používají se převážně u klasických palubek, a to vždy šikmo přes pero. Přibíjení za spodní část u drážky případně nelze doporučit, protože palubka je v tomto místě příliš slabá, dochází pak k praskání materiálu.
 2. příchytkami za spodní část u drážky
  • příchytky mají výhodu v tom, že obložení lez následně rozebrat bez poškození palubek. Ke kotvení je třeba zvolit správnou velikost příchytek, doporučujeme informovat se u vašeho prodejce. Příchytky lze kotvit k latím hřebíky, vruty nebo sponkami.
 3. vruty
  • Jde o málo používaný způsob kotvení v interiéru, protože vruty jsou viditelné. Pokud použijete tento způsob kotvení, doporučujeme dávat vruty v rovné řadě a nejlépe použít povrchově upravené.

LIŠTY

K finálnímu dokončení obkladu můžete potřebovat lišty, závisí to zejména na typu obložení.

Strop lze například obložit zcela bez lišt – po celém obvodu stropu ponechte rovnoměrnou mezeru mezi stěnou a obkladem. – při malování se dostanete koncem štětky nad obložení , aniž by se umazal.

Při lištování obložení doporučujeme zvolit jednotný styl lišt, nejlépe od jednoho výrobce. V rozích se lišty vždy zařezávají pod úhlem, který tvoří 1/2 celkového úhlu.

TIP PRO VÁS

Mezi palubkami a stěnami nebo stropem nechte malou dilatační mezeru – cca 8 mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou. dáte tak dřevu prostor pro jeho přirozené rozpínání ( rovnoběžně s vlákny) při zvýšené vlhkosti vzduchu.

Při obložení stěn je vhodné vytvořit mezi podlahou a obložením sokl, který chrání obklad před poškozením. Ten může být ze dřeva (vodorovné prkno ukotvené ke stěně) případně z dlažby či jiného materiálu, použitého na podlahu.

Je-li rozměr vašeho obkladu větší než délka palubek, tj. ve směru obkladu je potřeba použít více než jednu palubku, volte raději překládaný styl – jeden spoj na všech palubkách středem místnosti nepůsobí příliš esteticky.

Pokud máte otázky nebo si nejste jisti, kontaktujte nás.

 • Rubriky
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy