Montáž dřevěných masivních podlah

Pokládání masivní podlahy na dřevěný rošt patří mezi nejstarší a nejrozšířenější způsoby pokládky.

Montáž je velice jednoduchá a zvládne ji i zručný kutil.

1. ROŠT

Vytvořte si rošt ( ze sušených latí nebo hranolků) kolmo k požadovanému směru pokládky podlahových prken.Rošt srovnejte do roviny, vypodložte ho a ukotvěte tak, aby byl dostatečně pevný a kompaktní. Vzdálenost mezi jednotlivými hranolky (latěmi) roštu by měla být přímo úměrná tloušťce pokládané podlahy – menší než 25-ti násobek tloušťky podlahy. Pro zvýšní tepelné izolace a snížení kročejového hluku lze prostor mezi hranolky roštu vyplnit izolační vatou.

2. VLHKOST PODLAHOVEK

Před pokládkou zkontrolujte vlhkost podlahovek. I když je při výrobě pečlivě kontrolována, může při skladování dojít k jejímu zvýšení působením počasí a klimatu ve skladovacích prostorech. Vlhkost by měla být podle typu vytápění a nižší než 11%.

3. PRVNÍ PODLAHOVKA

První podlahovku seřízneme na požadovanou délku ( po celém obvodu podlahy by měla být dilatační mezera cca 8-10 mm), ukotvěte ji nejprve kolmo skrz celou podlahovku cca 1 cm od jejího okraje a následně ještě mírně nad perem pod úhlem cca 45 stupňů. Kotvěte do všech hranolků roštu, u krajních hranolků si podlahovkyraději předvrtejte, aby nedošlo k rozštípnutí materiálu. Dbejte na to , abyste první podlahovku ukotvili v rovině, usnadní vám to další montáž. Pro lepší pevnost je vhodné jednotlivé podlahovky přilepit k roštu lepidlem, nejlépe polyuretanovým. Pozor, nesmí však dojít k slepení jednotlivých podlahovek do sebe.

Ke kotvení používejte vždy odpovídající rzměr vrtutu nebo kolářského hřebíku. Podlahovky kotvěte u pera (nikdy ne u drážky, podlahovky by držely pouze za 1/3 tloušťky materiálu a mohlo by dojít k  utržení spodní dásně drážky. Zcela nevhodné jsou příchytky , určené ke kotvení méně namáhaného obložení.

4. DALŠÍ PODLAHOVKY

Druhou (a další) podlahovku přisaďte k předchozí a přitáhněte ji klínky tak, aby po célé délce spoje nebyly mezery. Následně ji ukotvěte. V případě nutnosti nastavení podlahovky je vhodné nastavovat ji nad konstrukčním hranolkem roštu. Při práci doporučujeme dbát na čistotu, ušetříte si tím zbytečné následné broušení.

ROZTEČE ROŠTU PRO RŮZNÉ DRUHY A TLOUŠŤKY PROFILŮ

tloušťka 19 mm tloušťka 24 mm tloušťka 28 mm tloušťka 40 mm +
profil s perem a drážkou max. 400 mm max. 600 mm max. 800 mm max. 1300 mm

5. PŘED POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Pokud pokládáte podlahovky s mikrofází, práce je téměr u konce. Odstraňte  z podlahy prach a hrubé nečistoty, podlaha je připravena na povrchovou úpravu. Pokud jste zvolili podlahu s ostrou hranou, je třeba ji přebrousit, přestěrkovat stěrkovým tmelem a znova přebrousit. Takto připravená podlaha  pozvedne vzhled vaší podlahy před povrchovou úpravou na zcela jinou úroveň.

6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Pro povrchovou úpravu podlahy lze použít oleje, vosky , tvrdé voskové oleje nebo laky.

Některé vosky, oleje a tvrdé voskové oleje jsou již ténované a tak dodají vaší podlaze nový vzhled a barevný odstín. Před aplikací tónovaných nátěřů doporučujeme vytvořit si vzorek o rozměru 500×500 mm abyste měli jasnou představu o tom , zdali vám dané tónování skutečně vyhovuje.

Při aplikaci podlahových laků je třeba dbát na to, aby byl použit i správný základní lak, zabraňující bočnímu slepení podlahových prken. Nikdy vrchní lak neřeďte ! Bočnímu slepení prken to nezabrání! POkdu by došlo ke slepení prken, v jejich okolí by se časem vytvořila spára, která může mít estetické i funkční následky.

7. LIŠTY

na závěr podlahu olištujte. Lišty můžete zvoli ploché, rohové nebo soklové – zálečí jen na Vás! Podle zvoleného typu se lišta kotví buď přímo do podlahy nebo na stěnu.

TIP PRO VÁS

další způsoby  montáže podlahových prken jsou

Pokládání masivní dřevěné podlahy na technickou podlahu z OSB desek ( nebo MFP, DTD apod.) , prknen apod.

Pokládání masivní dřevěné podlahy na beton.

První způsob není tolik využívaným a je zde velmi důležité správě připravit podklad – penetrace , stěrka atd. a lepení s podlahovým lepidlem je určitě lepší přenechat jej odborníkům. Stejně tak je tomu i u pokládky na beton.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE.

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy