Stavební materiály

Maltové směsi

Omítací malty, betonové směsi, štuky, samonivelační a opravné malty, lepidla, tmely, spárovací hmoty, hydroizolace a jiné.

Izolační materiály

EPS fasádní polystyren v různé síle, estrudovaný polystyren, minerální vlna - role v síle 50 a 100 mm